آموزش نصب آمپرمتر | انواع آمپرمتر عقربه ای و دیجیتال

نصب آمپرمتر

آموزش نصب انواع آمپرمتر

 نصب آمپرمتر : با پیشرفت تکنولوژی و فناوری تجهیزاتی طراحی و ساخته شده اند که به کمک بشر آمده و فعالیت ها را بسیار تسهیل بخشیده اند.

در صنعت برق و الکتریک باید از ابزار و تجهیزاتی استفاده کنیم تا مقدار جریان یک مدار را اندازه گیری کنیم و آمپرتر (Ammeter) نیز همین کار را می کند در واقع جریان مدار را اندازه گیری می کند و به صورت دیجیتال و یا آنالوگی به نمایش می گذارد. جریان الکتریکی با واحد آمپر اندازه گیری میکند.

آمپرمتر ها به صورت کلی به دو دستنه آنالوگ و دیجیتالی تقسیم بندی میشوند. گاهی از مدارها ابعاد کوچکتری داشته  برای اندازه گیری جریان های کوچکتر باید از دستگاه و تجهیزاتی به نام میلی آمپرمتر و یا میکروآمپرمتر استفاده کرد.

میتوان گفت که از آمپرمتر ها حتی در قرن نوزدهم هم استفاده بسیاری می شده است و اولین عملکرد آمپرمتر تحت تاثیر میدان مغناطیسی زمین بوده است.

میتوان آمپرمتر ها را به کنتور های آب تشبیه کرد چرا که با استفاده از یک مدار و صفحه و عقربه میزان انرژی و جریان الکتریکی را متوجه میشویم.

نصب آمپرمتر

نصب آمپرمتر عقربه ای

برای اینکه بخواهیم آمپرمتر را در داخل یک مدار قراردهیم باید مراحل زیر ار انجام دهیم.

نصب آمپرمتر در مدار به شرح زیر است:

  • در مرحله اول باید منبع تغذیه مدار را قطع یا خاموش کنید.
  • آن قسمت از مدار را که می‌خواهید آمپرمتر در آنجا قرار بگیرد باز کنید یا ببرید.
  • سر مثبت آمپرمتر را به سیمی که به قطب مثبت فاز می‌رود وصل می کنید.
  • انتهای منفی آمپرمتر را به سیمی که به قطب منفی نول می‌رود وصل کنید.

برای نصب آمپرمتر در دو مرحله آخر باید بسیار دقت کنید چرا که در همین قسمت از مدار است که آمپرمتر شدت جریان الکتریکی را محاسبه کرده و نمایش می دهد. اگر دستگاه اندازه گیری را بطور عکس در مدار قرار دهیم، چون جریان در جهت عکس که مناسب آمپرمتر نیست از آن می‌گذرد و انحراف عقربه بوجود می‌آید که باعث شکسته شدن یا خم شدن آن می‌گردد در آمپرمتر‌های آنالوگ و در آمپرمتر‌های دیجیتالی باعث نمایش منفی مقدار جریان می‌شود. فیش قرمز را به جک قرمز آمپرمتر و فیش سیاه را به جک سیاه در بالای آمپرمتر وصل کنید.

نصب آمپرمتر دیجیتالی

برای آمپرمترهایی که دیجیتالی هستند باید سیم‌های رابط آمپرمتر در محل‌های COM و A. و برای جریان‌های کوچکتر COM و mAنصب شوند. اینجا نیز در صورت جابجا نصب نمودن سیم‌ها فقط عدد مورد نظر منفی نشان داده می‌شود. باید قبل از نصب در مدار، در حالت AC و DC قرار داده شده برحسب نیاز سپس رنج آن را در بالاترین حالت قرار داده در صورت عدم اطلاع از مقدار جریان  و آن را به صورت سری در مدار مورد نظر قرار دهید.

نصب آمپرمتر دیجیتال
دیدگاه‌ها 0

*
*